Omdat het kan!

Waarom klantgedrevenheid? Nou gewoon, omdat het kan!

Klantgedrevenheid heeft zoals eerder aangegeven met een organisatiebreed verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Excellente dienstverlening aan klanten is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Een klant is niet alleen een externe opdrachtgever, maar ook je collega, leidinggevende of wie ook in je organisatie die ‘iets’ van jou mag verwachten.

Klantgedrevenheid-omdat-het-kanKlantvriendelijkheid MOET: Wat is het minimale dat de
klant van je verwacht?

Klantgerichtheid HOORT: Welk verwachtingspatroon heeft de
klant t.a.v. jouw klantgerichtheid?

Klantgedrevenheid KAN: Hoe kun jij de verwachtingen
van de klant overtreffen?

Klantgedrevenheid heeft dus o.a. met verwachtingsmanagement te maken. Welke verwachting heeft je klant? Als je de verwachtingen waar weet te maken doe je wat een klant verwacht en dus wat hoort. Als je dit niet op een klantvriendelijke manier doet zal de klant sowieso je de verkoop niet gunnen dus dat is wat MOET. Indien je de verwachtingen weet te overtreffen zal je ambassadeurs weten te creëren die jouw product, dient of merk op een positieve manier gaan delen. Jij beslist of je dit doet ja of nee….gewoon omdat het KAN!

Share